TOP

宝石民宿(스톤성펜션)

既有别墅也有普通客房和青年旅馆的民宿

一般客房 价格:                      面积:       
卧室
   7350f855266a74e56b3391f9ed89958d_1499057

 

客厅

7350f855266a74e56b3391f9ed89958d_1499057

洗手间
7350f855266a74e56b3391f9ed89958d_1499058

 

 

青年旅社 价格:                         面积:
客厅 
   7350f855266a74e56b3391f9ed89958d_1499058

 

卧室 

7350f855266a74e56b3391f9ed89958d_1499058


   洗手间
7350f855266a74e56b3391f9ed89958d_1499058


 

 

青年旅社 价格:                       面积:    
客厅一角
   7350f855266a74e56b3391f9ed89958d_1499058

客厅的公用电脑

7350f855266a74e56b3391f9ed89958d_1499058

  阳台
7350f855266a74e56b3391f9ed89958d_1499058

 

 

别墅 价格:                         面积:       
  
   7350f855266a74e56b3391f9ed89958d_1499059

7350f855266a74e56b3391f9ed89958d_1499059

7350f855266a74e56b3391f9ed89958d_1499059


 

 

其他设施 民宿的院子和户外烧烤
  阴凉的亭子
   7350f855266a74e56b3391f9ed89958d_1499059


 

 

7350f855266a74e56b3391f9ed89958d_1499059

 

7350f855266a74e56b3391f9ed89958d_1499059

 


 

美丽夜景
   7350f855266a74e56b3391f9ed89958d_1499059

 

 

7350f855266a74e56b3391f9ed89958d_1499059


休息室
7350f855266a74e56b3391f9ed89958d_1499059民宿全景  
   7350f855266a74e56b3391f9ed89958d_1499059

7350f855266a74e56b3391f9ed89958d_1499059


7350f855266a74e56b3391f9ed89958d_1499059民宿全景

   7350f855266a74e56b3391f9ed89958d_1499059

7350f855266a74e56b3391f9ed89958d_1499059


7350f855266a74e56b3391f9ed89958d_1499059地址, 电话号码
详细地址 : 제주특별자치도 서귀포시 색달동 2366
新住址 : 제주특별자치도 서귀포시 일주서로 866 (색달동, 스톤성)
电话号码 :
费用信息
其他信息
TAG

评论


暂无更多留言

这里怎么样?